Valgresultat 2015

Lokalvalget 2015 ble et brakvalg for De Grønne både på landsbasis og lokalt! Les mer her om hvordan det gikk.

Her i Rissa fikk vi 3,3 % oppslutning, og fikk dermed inn en representant i Rissa kommunestyre. Vegard Heide vil representere oss her.

I fylket fikk De Grønne 6,0 % og fikk inn 3 representanter på fylkestinget i Sør-Trøndelag. Her ble styremedlem i MDG Rissa, Tore Dyrendahl, valgt inn som en av de tre representantene.